تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان آذربایجان شرقی

تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان آذربایجان شرقی

با اتمام روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان آذربایجان شرقی، در نهایت ۳۵۴ کاندیدا از مجموع ۷۵۵ نامزد ورود به رقابت های انتخاباتی تایید صلاحیت، ۳۲۹ نفر رد صلاحیت و ۷۲ نفر انصراف دادند. پیش از این هیات نظارت تنها صلاحیت ۳۰۴ نفر را تایید کرده بود که شورای نگهبان با تجدید نظر در آرا هیات نظارت، عدد کاندیداهای تایید صلاحیت شده را افزایش داد. هیات اجرایی در مرحله اول بررسی صلاحیت ها، صلاحیت ۶۸۰ کاندیدا را تایید کرده بود.

تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان آذربایجان شرقی توسط شورای نگهبان، هیات نظارت و هیات اجرایی

رد صلاحیت شدگان ۳ روز فرصت دارند نسبت به رد صلاحیت خود به شورای نگهبان اعتراض و خواستار تجدیدنظر شوند.

انتخابات مجلس یازدهم روز ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار می شود. 

منبع: ایران وایر