علی نیکزاد نامزد مجلس یازدهم از اردبیل، نیر، نمین و سرعین

علی نیکزاد، سیاست مدار اصولگرا و از سیاسیون نزدیک به محمود احمدی نژاد است. وی در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد به استانداری اردبیل منصوب شد. وی بعدها در دولت دهم نیز سِمَت‌های مختلف از وزارت تا سرپرستی وزارتخانه رسید. نیکزاد در دولت نهم استاندار اردبیل بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ بوده است. وی در دولت دهم نیز از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ وزیر مسکن و شهرسازی بود و با حفظ سمت، از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ سرپرستی وزارت راه و…

اردبیل

مرکز آمار ایران برآورد کرده که جمعیت اردبیل، امسال چیزی در حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر باشد؛ بیست و دومین استان پرجمعیت ایران. از این میان تخمین زده می‌شود، کمی بیش از یک‌میلیون نفر از مردم استان روز دوم اسفند ۱۳۹۸، برای انتخاب هفت نماینده استان صاحب حق رای باشند.