۲۰ سوالی که باید از کاندیداهای استان خراسان شمالی بپرسیم

استان خراسان شمالی در شمال‌شرق کشور واقع است. این استان به‌شدت مستعد توسعه تجارت است. ۲۸۰ کیلومتر مرز با ترکمنستان، عملا خراسان شمالی را تبدیل به دروازه ورود به آسیای میانه و شرق می‌کند، اما دریغ که این دروازه در ندارد. استانی مرزی که گمرک و بازارچه مرزی ندارد و برخورداری از یکی از این‌ها تبدیل به مطالبه تاریخی مردم آنجا شده‌است. بررسی‌های خبرنگاران ۳۸ اصل نشان‌ می دهد این استان با چالش‌های خرد و کلان بسیاری مواجه است که می‌توان آن‌ها را طی ۲۰ سوال زیر، از کاندیداهای استان…

خراسان شمالی

روز دوم اسفند امسال چیزی در حدود ۶۵۰ هزار نفر از شهروندان دارای حق رای در این استان، در معرض انتخاب چهار نماینده قرار خواهند گرفت. در دوره پیشین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس دهم، ۷۰ درصد بود و ازاین‌جهت خراسان شمالی در رتبه دهم در کل ایران قرار داشت.