اردبیل

مرکز آمار ایران برآورد کرده که جمعیت اردبیل، امسال چیزی در حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر باشد؛ بیست و دومین استان پرجمعیت ایران. از این میان تخمین زده می‌شود، کمی بیش از یک‌میلیون نفر از مردم استان روز دوم اسفند ۱۳۹۸، برای انتخاب هفت نماینده استان صاحب حق رای باشند.

اصفهان

اصفهان، دومین اقتصاد بزرگ ایران بعد از تهران است. بااین‌همه، انبوهی از نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی بر این استان سایه افکنده است.

آذربایجان‌ شرقی

استان آذربایجان‌شرقی، ششمین استان پرجمعیت ایران در سال ۱۳۹۸ است. روز دوم اسفند امسال بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای در این استان، در معرض انتخاب ۱۷ نماینده قرار خواهند گرفت.