اصفهان

اصفهان، دومین اقتصاد بزرگ ایران بعد از تهران است. بااین‌همه، انبوهی از نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی بر این استان سایه افکنده است.

آذربایجان‌ شرقی

استان آذربایجان‌شرقی، ششمین استان پرجمعیت ایران در سال ۱۳۹۸ است. روز دوم اسفند امسال بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای در این استان، در معرض انتخاب ۱۷ نماینده قرار خواهند گرفت.