۲۰ سوالی که باید از کاندیداهای استان قزوین بپرسیم

بررسی‌های خبرنگاران ۳۸ اصل نشان‌ می دهد این استان با چالش‌های خرد و کلان بسیاری مواجه است که می‌توان آن‌ها را طی ۲۰ سوال زیر، از کاندیداهای استان پرسید. طرح این پرسش‌ها کمک می‌کند که دریابیم کاندیداهای حوزه‌های انتخابیه ۳ گانه این استان، تا چه میزان خود را برای حل مسایل استان آماده کرده‌اند.

قزوین

براساس برآوردهای جمعیتی استان قزوین با ۱،۳۲۱،۰۰۰ نفر، بیست و یکمین کانون جمعیتی ایران است. منطقه‌ای با ویژگی‌های خاص جغرافیای و طبیعی که آن را مستعد توسعه ساخته است. از یک سو به پایتخت ایران نزدیک است و از سوی دیگر محور شمال و جنوب کشور است.