گزارش عملکرد نمایندگان استان خراسان رضوی در ۱۰۰ روز اول مجلس یازدهم

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فارغ از روزهایی که صرف بررسی اعتبارنامه‌ها و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کرده، ۱۰۰ روز اول این دوره را پشت سرگذاشته‌اند. آن‌ها در این مدت چه‌قدر چالش‌های استانی را مورد توجه قرار داده‌اند؟ مواضع و اظهارات آن‌ها تا چه میزان در پی پاسخ به خواست مردم بوده‌ و در چه جاهایی، اقداماتی علیه منافع مردم در دستور کار قرار داده‌اند.گزارش پیش رو، ارزیابی «ایران‌وایر» از عملکرد ۱۰۰ روزه نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس یازدهم است. ۵ چالش اصلی استان خراسان رضوی بنا بر تحقیق کارشناسان…

تلاش چشم‌بسته مجلس علیه فسادی که آن را سیستماتیک نمی‌داند

بررسی فوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، نمایندگان را در برابر این پرسش قرار داد که فساد در ایران سیستماتیک است یا خیر؟ به عبارت دیگر نمایندگان مجلس یازدهم در حالی در خصوص دوفوریتی بودن لزوم حمایت مالی از افشاکنندگان فساد بحث می‌کردند که نمی‌دانستند از چه فسادی صحبت می کنند؛ فساد سیستماتیک یا فساد غیرسیستماتیک. به گزارش «ایران‌وایر» نمایندگان مجلس یازدهم در نشست علنی روز یک‌شنبه ۲۷مهر۱۳۹۹ با دو فوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد مخالفت کردند و رای به یک فوریت این طرح دادند. در جریان…

گزارش عملکرد نمایندگان استان خراسان جنوبی در ۱۰۰ روز اول مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس یازدهم فارغ از روزهایی که صرف بررسی اعتبارنامه‌ها و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کردند، ۱۰۰ روز اول مجلس یازدهم را پشت سرگذاشتند. آن‌ها چه‌قدر چالش‌های استانی را مورد توجه قرار دادند؟ مواضع و اظهارات آن‌ها تا چه میزان در پی پاسخ به خواست مردم بودند و در چه جاهایی آن‌ها اقداماتی علیه منافع مردم در دستور کار قرار دادند. گزارش پیش رو، ارزیابی «ایران‌وایر» از عملکرد صد روزه نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم است. پنج چالش اصلی استان خراسان جنوبی بنا به تحقیق کارشناسان ایران‌وایر، پنج اولویت…

گزارش عملکرد نمایندگان استان بوشهر در ۱۰۰ روز اول مجلس یازدهم

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فارغ از روزهایی که صرف بررسی اعتبارنامه‌ها و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کرده، ۱۰۰ روز اول این دوره را پشت سرگذاشته‌اند. آن‌ها در این مدت چه‌قدر چالش‌های استانی را مورد توجه قرار داده‌اند؟ مواضع و اظهارات آن‌ها تا چه میزان در پی پاسخ به خواست مردم بوده‌ و در چه جاهایی، اقداماتی علیه منافع مردم در دستور کار قرار داده‌اند.گزارش پیش رو، ارزیابی «ایران‌وایر» از عملکرد ۱۰۰ روزه نمایندگان استان بوشهر در مجلس یازدهم است. ۵چالش اصلی استان بوشهر بنا بر تحقیق کارشناسان «ایران‌وایر»، پنج اولویت اصلی استان بوشهر…