نسخه اقتصادی منتخبان مجلس یازدهم در دوران کرونا و پسا‌کرونا

درحالیکه ویروس کرونا مرزهای اغلب کشورهای جهان را در هم نوردیده و دیگر مساله یک کشور و یک دولت نیست، کمتر کردن ضربه اقتصادی ناشی از آن در کشورهای مختلف از طریق رویکردی نسبتا یکسان، مورد توجه قرار گرفته‌؛ کمک اقتصادی دولت‌ها به صنایع و کسب و کارهای کوچک و خانواده‌های در معرض آسیب. اما منتخبان مجلس یازدهم هر کدام نسخه ای اقتصادی برای ایران پس از کرونا پیچیدهاند که از بی اطلاعی محض آنها از اوضاع نابسامان اقتصاد ایران حکایت دارد.

دموگرافی منتخبان مجلس یازدهم در استان کردستان

به گزارش «ایران وایر»، وزارت کشور میزان مشارکت مردم  استان کردستان در انتخابات را ۳۲ درصد اعلام کرد.  آمار انتخابات مجلس یازدهم رای‌اولی‌ها: ۵۸.۲۴۰  نفرتعداد شعب اخذ رای: ۱۲۳۴ شعبهتعداد کرسی‌های تعیین تکلیف شده:  ۵ از ۶ کرسیتعداد کرسی‌های موکول شده به مرحله دوم انتخابات: ۱تعداد نمایندگان این استان در مجلس دهم که به مجلس یازدهم نیز راه یافته‌اند: ۱ تنها نماینده استان کردستان در مجلس دهم که توانست با جلب آرای مشارکت‌کنندگان در انتخابات مجلس یازدهم، بار دیگر بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه بزند، مهدی فرشادان منتخب سنندج است.…