اعتراضات خیابانی و جایگاه مجلس در شرایط اضطراری

مجلس دهم در ماه‌های پایانی با یک پرسش جدی مواجه شده و آن «جایگاه مجلس در مواجهه با اعتراضات خیابانی و ماشین سرکوب» است. حمایت از مطالبات معترضان یا همراهی و تایید سرکوبگران؟ ساختار قدرت حقیقی در ایران، ضمن خلع‌ ید کردن مجلس در شرایط اضطراری، انتظار دارد تا مجلس توجیه‌گر و تایید کننده قوه قهریه نظام باشد، آیا اکثریت نمایندگان چنین شرایطی را پذیرفته‌اند؟

شش دستاورد مجلس دهم

آیا تغییر ترکیب مجلس و انتقال قدرت انتخابی از نیروهای اصولگرا و جبهه پایداری به نیروهای اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی، توانست تغییرات مثبتی را برای جامعه‌ای که از فساد شدید اقتصادی، سرکوب سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی رنج می‌برد فراهم کند؟ مجلس دهم تا چه اندازه توانست شرایط را به نفع جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی که تحت انزوا و سرکوب سیاسی و اجتماعی بودند، تغییر دهد؟