نمایندگانی که نیامدند: احمد بیگدلی

احمد بیگدلی، دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرک دوره‌ی تخصصی ایمپلنت از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است. او پیش از ورود به مجلس دهم، سرپرست درمانگاه سهروردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان بود.