اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدند

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تعیین و آن‌ها هیات‌رییسه کمیسیون برای سال اول را انتخاب کردند. به گزارش «ایران‌وایر» پس از تعیین اعضای کمیسیون صنایع و معادن، اولین جلسه این کمیسیون در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با دستور انتخاب هیات‌رییسه تشکیل و اعضای هیات‌رییسه برای سال اول انتخاب شدند. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون صنایع و معادن در محدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمى، صنايع هوافضا و ارتباطات وظایف محوله را انجام می‌دهد. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه ازجمله…

اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تعیین و آن‌ها هیات‌رییسه کمیسیون برای سال اول را انتخاب کردند. به گزارش «ایران‌وایر» پس از تعیین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اولین جلسه این کمیسیون در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با دستور انتخاب هیات‌رییسه تشکیل و اعضای هیات‌رییسه برای سال اول انتخاب شدند. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت وظایف محوله را انجام می‌دهد. وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات،‌ وزارت دفاع، سازمان انرژی…

اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم تعیین و آن‌ها هیات‌رییسه کمیسیون برای سال اول را انتخاب کردند. به گزارش «ایران‌وایر» پس از تعیین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، اولین جلسه این کمیسیون در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با دستور انتخاب هیات‌رییسه تشکیل و اعضای هیات‌رییسه برای سال اول انتخاب شدند. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان در محدوده بهداشت عمومی، سلامت و درمان وظایف محوله را انجام می‌دهد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های نظام پزشکی و پرستاری، بیمارستان‌ها، دانشکده‌های پزشکی، شرکت‌های داروسازی و تجهیزات…

روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتخاب شدند

روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، در اولین جلسه رسمی پس از تشکیل کمیسیون‌ها، انتخاب کردند. به گزارش «ایران‌وایر» اعضای کمیسیون‌های تخصصی در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با تشکیل اولین جلسه رسمی، نسبت به انتخاب هیات رییسه کمیسیون در سال اول، اقدام کردند. روسای کمیسیون‌های تخصصی به این شرح انتخاب شدند: گفتنی است هنوز کمیسیون فرهنگی، حقوقی و قضایی، به حدنصاب نرسیده و تعدادی از نمایندگان بازمانده از سایر کمیسیون‌ها عضویت کمیسیون فرهنگی یا حقوقی را قبول نکرده‌اند. دو کمیسیون امور داخلی و بهداشت هم متقاضیان چندانی نداشت و به‌سختی…