رد صلاحیت‌ها در مجلس ششم؛ تایید صلاحیت اصلاح‌طلبان

در انتخابات مجلس ششم و در فضای به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد، شمار زیادی از اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شدند، اما چهره‌های شاخص جریان ملی-مذهبی، نهضت آزادی و گروه‌های مشابه رد صلاحیت شدند.

رابطه مجلس ششم و دولت خاتمی؛ استیضاح وزرای دولت همسو

مجلس ششم در شرایطی مشابه با مجلس چهارم شکل گرفت؛ دولت مستقر نیاز به مجلسی همسو داشت که برنامه‌هایش را عملی کند. دولت دوم «محمد خاتمی» اگرچه تا پایان همراهی مجلس ششم را داشت اما از استیضاح مصون نماند و رکورد بیشترین استیضاح شش دوره مجلس را ثبت کرد.

تخلفات و تقلب‌های انتخاباتی مجلس ششم؛ شکایتی که پس از ۲۰ سال رسیدگی نشد

انتخابات مجلس ششم اولین انتخابات مجلس در دولت «محمد خاتمی» بود. در این انتخابات «مصطفی تاج‌زاده»، رییس ستاد انتخابات کشور بود و در مقابل شورای نگهبان نیز مانند گذشته در دست اصول‌گرایان بود. دو طرف اما یکدیگر را به تقلب در انتخابات متهم می‌کردند و درنهایت دادگاه مصطفی تاج‌زاده را محکوم کرد اما به شکایت وزارت کشور از «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نکرد. درنهایت، پس‌ازاین درگیری‌ها رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان دستور داد که صحت انتخابات تهران را تایید کند.

نمایندگان شاخص مجلس ششم؛ مجلس نطق‌های خبرساز

حسام قناطیر انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوره اصلاحات باعث یک خانه‌تکانی گسترده در این مجلس شد و بسیاری از نمایندگان جناح راست در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس‌ نتوانستند توفیقی به دست آورند. این دوره تعداد نمایندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰ نفر افزایش یافت. انتخابات در بهمن ۱۳۷۸ و اردیبهشت ۱۳۷۹ برگزار شد و چپ‌های سابق با نام «جبهه دوم خرداد» توانستند حدود ۷۰ درصد کرسی‌های مجلس را به دست آورند. در تهران برخلاف دوره‌های چهارم و پنجم که پیروزی با فهرست «جامعه روحانیت مبارز» بود، نامزدهای…