رد صلاحیت‌های مجلس هفتم؛ بی‌سابقه تا آن روز

انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت‌های بسیار گسترده همراه بود و این رد صلاحیت‌ها به تحصن ۲۶ روزه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم و سپس استعفای آن‌ها انجامید که در تاریخ مجالس پس از انقلاب بی‌سابقه بود.

رابطه مجلس هفتم و دولت؛ شکستن رکورد رای عدم اعتماد

انتخابات مجلس هفتم بعد از رد صلاحیت بی‌سابقه اصلاح‌طلبان و در فضایی کم رونق برگزار و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در تمام ادوار (۵۱ درصد در کل کشور و ۳۷ درصد در تهران) را به نام خود ثبت کرد؛ اما به‌هرحال مطلوب اصولگرایان بود که هم اکثریت را به دست آوردند هم امیدوار بودند بعد از چهار سال از جنجال‌های مجلس اصلاح‌طلب قبلی عبور کرده‌اند. امیدواری آن‌ها اما زیاد دوام نیاورد و بعد از سال‌ها که دو قوه مهم کشور دوباره «یکدست به اصولگرایان» تعلق گرفته بود، رکوردهای جدیدی…

تخلفات و تقلب‌های انتخابات مجلس هفتم؛ «تخلفات آشکار» در حضور ناظران پرشمار

پس از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس هفتم، اخباری مبنی بر ورود شناسنامه‌های جعلی از مرز پاکستان، تعداد بسیار زیاد ناظران در صندوق‌های رای، بحث برگزاری انتخابات توسط نظامیان و تغییر آرای برخی حوزه‌های انتخابیه، نتایج این انتخابات را به‌طورکلی زیر سوال برد و به تشکیل مجلسی اصولگرا و کاملا متفاوت با مجلس ششم انجامید.

نمایندگان شاخص مجلس هفتم؛ حامیانی که منتقد شدند

حسام قناطیر انتخابات مجلس هفتم و نمایندگان راه‌یافته به آن از جهاتی شبیه مجلس چهارم است؛ در هر دو انتخابات، جناح راست پس از رد صلاحیت تعداد زیادی کاندیدای اصلاح‌طلب که اتفاقا نماینده مجلس بودند، پیروز شدند.  در هر دو دوره، جدال سختی بین نمایندگان و دولت مستقر با شورای نگهبان بر سر تایید صلاحیت‌ها درگرفت؛ «مهدی کروبی» در مجالس سوم و ششم رییس مجلس بود و در دوره بعد، رای نیاورد؛ مجلس برآمده از انتخابات جدید تلاش کرد جنجال و هیاهوی دوره قبل را نداشته باشد. اما یک تفاوت…